Усвојен стандард квалификација у оквиру пројекта „Ка регионално заснованим занимањима”

79

У оквиру пројекта ТО РЕГОС „Ка регионално заснованим занимањима” Завод за унапређивање образовања и васпитања у оквиру Центра за стручно образовање и образовање одраслих развијао је иницијативу и елаборат за стандард квалификација за Хотелијерско – ресторатерског техничара. Иницијатива је упућена Агенцији за квалификације и након позитивног мишљења надлежног Секторског већа, усвојен је и објављен стандард квалификација за квалификацију Хотелијерско – ресторатерског техничара. У наредном периоду Завод ће припремити план и програм наставе и учења и очекује се упис ученика на овај нови, савремени образовни профил у школској 2022/2023.