Радионица за социјалне партнере у оквиру пројекта Learning by Doing у Београду

33

У оквиру пројекта Learning by Doing који партнерски реализују Завод за унапређивање образовања и васпитања и Привредна комора Србије, у оквиру Дунавског транснационалног програма, успостављен је тим социјалних партнера који се бави изазовима имплементације учења кроз рад у стручном образовању.

У четвртак, 23.новембра 2017.године у Београду је одржана радионица на тему имплементације закона о дуалном образовању. На радионици је помоћница министра за стратешко планирање др Габријела Грујућ представила закон о дуалном образовању и планове даљих активности у вези имплементације закона у наредном периоду. Учесницима скупа представљена је динамика израде одговарајућих подзаконских аката из надлежности МПНТР и ПКС.

Учесници радионице разговарали су о искуствима у реализацији овог модела образовања кроз имплементацију 19 образовних профила као и о изазовима у спровођењу закона у наредном периоду.