Радионица Завода и Привредне коморе Србије за представнике хотелијерског сектора

203

Представници Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за стручно образовање и образовање одраслих учествовали су 13.12.2017. године, на састанку у Привредној комори Србије са представницима хотелијерског сектора. Састанку је присуствовало седам представника хотела и хотелских ланаца као и представник Министраства просвете, науке и технолошког развоја. Тема састанка је била могућност унапређивања описа посла – дужности и задатака у оквиру Стандарда квалификације Туристички техничар у делу који се односи на хотелијерство.