Радионице за школе и компаније у оквиру пројекта „Learning by Doing“ у Сомбору и Суботици

112

ЗУОВ и ПКС су као партнери на пројекту, организовали  радионице са представницима компанија и школа који су укључени у просес имплементације дуалног образовања у оквиру пројекта “Learning by Doing” у Сомбору и Суботици.
Циљ радионица је била размена искустава у имплементацији дуалног модела образовања код образовних профила Модни кројач, Трговац, Електричар и Индустријски механичар који се реализују у Средњој економској школи у Сомбору, Техничкој школи у Оџацима, Политехничкој школи и Техничкој школи „Иван Сарић“ у Суботици.
ЗУОВ и ПКС су као партнери на пројекту, организовали  радионице са представницима компанија и школа који су укључени у просес имплементације дуалног образовања у оквиру пројекта “Learning by Doing” у Сомбору и Суботици.
Циљ радионица је била размена искустава у имплементацији дуалног модела образовања код образовних профила Модни кројач, Трговац, Оператер за израду намештаја, Електричар, Бравар – заваривач и Индустријски механичар који се реализују по овом моделу у средњим стручним школама у Сомбору и Суботици
Радионица у Сомбору организована је 16.новембра у Привредној комори Сомбора, са циљем размене искустава у имплементацији дуалног модела образовања код образовних профила Модни кројач и Трговац.
Учествовали су представници Привредне коморе Сомбора, Средње економске школе у Сомбору и компанија у којима се остварује практична настава за ове образовне профиле „Сомборелектро ДОО“,Сомбор, „Синагога ДОО“,Сомбор и  Magna Seating DOO, Оџаци.
Радионица у Суботици организована је 17. новембра у Привредној комори Суботице, са циљем размене искустава у имплементацији дуалног модела образовања код образовних профила Оператер за израду намештаја, Електричар, Бравар – заваривач и Индустријски механичар.
Учествовали су представници Привредне коморе Суботице, Политехничке школе и Техничке школе „Иван Сарић“ из Суботице као и компаније у којима се остварује практична настава за ове образовне профиле ДОО Грго бравар, ATB Sever, Norma group, Euro Steel Center.