Транснационални састанак у Брну

96

У периоду од 11-12.јун 2018. године представници Центра за стручно образовање и образовање одраслих Гојко Бановић и Мирјана Бојанић учествовали су на транснационалном састанку партнера на пројекту “Learning by Doing”и  на састанку са QAM експертима у вези са осигурањем квалитета у реализацији пројекта. На састанку су представљене пристигле студије случаја по земљама укљученим у пројекат као и студија изводљивости за Регионалну опсерваторију за учење кроз рад. На основу пристиглих студија случаја Привредна комора Србије – Привредна комора Београд припремиће приручник о учењу кроз рад по земљама