Учење кроз рад и оцењивање на завршним испитима

29

У оквиру обука за чланове комисија на завршним и матурским испитима – наставника и представника послодаваца, одржаним од 24.априла до  16.маја у средњим стручним школама у Београду, Панчеву, Новом Саду и Крагујевцу, представљен је пројекат “Learning by Doing” као и модели учења кроз рад односно примена овог концепта на завршним испитима у стручном образовању у земљама Дунавског региона. Одржано је 19 обука којима је било обухваћено 614 наставника, стручних сарадника и представника послодаваца.