Учење кроз рад у земљама Дунавског региона и у Србији – Београд, 29.01.2018

91

У Хемијско – прехрамбеној технолошкој школи у Београду, 29.јануара 2018.године, у оквиру састанка Актива прехрамбених школа Србије, предсатвљен је пројекат “Learning by Doing” и одржана радионица о примењеним моделима учења кроз рад у земљама Дунавског региона и Србији. Посебно су представљене сличности и разлике ових модела у односу на донети Закон о дуалном образовању. Презентацији је присуствовало 73 наставника, директора и стручних сарадника.