Учење кроз рад у земљама Дунавског региона

4

У Техничкој школи „Милева Марић Ајнштајн“ у Новом Саду, 13. марта 2018. године, у оквиру састанка струковног удружења заједница школа подручја рада шумарство и обрада дрвета, предстaвљен је пројекат “Learning by Doing” и одржана радионица о примењеним моделима учења кроз рад у земљама Дунавског региона и Србији. Посебно су предсатвљене сличности и разлике ових модела у односу на донети Закон о дуалном образовању.