Учењем кроз рад до квалитетних кадровa у шумарству и обради дрвета

5

У Нишу је одражана трећа конференција Дрвне индустрије и шумарства Србије у организацији Шумарског факултета из Београда. У два конференцијска дана, 12. и 13. априла, учешће у раду је узело око сто представника предузећа у области шумарства и прераде дрвета, представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Привредне коморе Србије, локалне самоуправе и Завода за унапређивање образовања и васпитања. Током конференције су организовани бројни округли столови како би се тематски обухватио што већи број изазова који се постављају пред предузећа у овој привредној грани. Мирослав Мареш је био један од модератора панел дискусије посвећене кадровима у дрвној индустрији и шумарству. Током дискусије, привредници су указали да је нарастајући проблем недостатак кадра у овој области, посебно извршиоци на трећем и четвртом нивоу.  Представник Завода је упознао  учеснике са моделима дуалног образовања у земљама дунавског региона и искуствима стеченим у оквиру пројекта ”Learning by doing”. Указао је и на могућности повезивања привреде са средњим стручним школама и активним укључивањем у дуални систем обраузовања, чиме би се утицало на смањење  броја  недостајућих кадрова и директно утицало на подизање нивоа њихових практичних вештина.