back to top
null

Пројекат LEARNING BY DOING

LEARNING BY DOING
Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernization of VET systems

 

Учење кроз рад
Изградња капацитета партнерских институција у дунавском региону у циљу ефикасније модернизације система стручног образовања

Пројекат је суфинансиран из средстава EU (ERDF, IPA).

ПРОГРАМ: Danube Transnational Programme

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 1. јануар 2017 – 30. јун 2019. године

ПАРТНЕРИ НА ПРОЈЕКТУ:

 • Мађарска: Budapest Chamber of Commerce and Industry (главни партнер); National Office of Vocational Education and Training and Adult Education
 • Србија: Привредна комора Србије-Привредна комора Београда;  Завод за унапређивање образовања и васпитања
 • Хрватска: Croatian Chamber of Economy – County Chamber Varaždin
 • Чешка Република: Brno Regional Chamber of Commerce
 • Словенија: Chamber of Commerce and Industry of Slovenia; Institute of Republic of Slovenia for Vocational Education and Training
 • Бугарска: Chamber of Commerce and Industry – Vratsa; Ministry of Education and Science – Regional Inspectorate of Education Vratsa
 • Румунија: Timis Chamber of Commerce, Industry and Agriculture; National Centre for Technical Vocational Education and Training Development
 • Словачка: Regional Chamber of Commerce and Industry Bratislava
 • Босна и Херцеговина: Chamber of Economy of Sarajevo Canton; Ministry of Education, Science and Youth, Canton Sarajevo B&H

ПРИДРУЖЕНИ ПАРТНЕРИ:

 • Црна Гора: Chamber of Economy of Montenegro
 • Украјина: Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian Institute
 • Молдавија: Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova
 • Немачка: Chamber of Industry and Commerce for Lower Bavaria in Passau; Solaris Development Centre for Youth and Environment GmbH Sachsen
 • Аустрија: Vienna Chamber of Commerce and Industry
 • Хрватска: Ministry of Entrepreneurship and Crafts
 • Словачка: State Institute of Vocational Education and Training
 • Мађарска: Nestle Hungaria Ltd.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Унапређење капацитета у области стручног образовања кроз формирање регионалних, националних и транснационалних партнерстава како би се олакшала транзиција ка систему стручног образовања заснованог на учењу кроз рад у земљама Дунавског региона.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕhttp://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing

Пројекат LEARNING BY DOING - ВЕСТИ